Kolačići i privatnost

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Iva Vojnovića 31 A, OIB: 17463546225 (dalje u tekstu: DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.) prikuplja i obrađuje osobne podatke temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. prepoznaje važnost zaštite Vaše privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka te želi da se prilikom posjeta našoj internetskoj stranici osjećate ugodno.

 

Ova web stranica vlasništvo je društva DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. te Vas molimo da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa. Kada prikupljamo Vaše osobne podatke ili kada ih dijelite s nama, mi ih upotrebljavamo u skladu s ovom Politikom privatnosti.

 

Korištenjem ove stranice prihvaćate online Politiku privatnosti naše web stranice koja je navedena u nastavku. Online Politika privatnosti se odnosi na prikupljanje i korištenje osobnih podataka koje nam ostavljate posjećivanjem naše web stranice. Zadržavamo pravo da izmijenimo ili obrišemo dijelove ove Politike privatnosti u bilo koje vrijeme. Ova Politika se, zajedno sa drugim uvjetima i odredbama, primjenjuje na našoj web stranici. Ne preuzimamo odgovornost za web stranice trećih osoba koje mogu biti povezane sa našom web stranicom. Prepoznajemo važnost zaštite privatnosti podataka prikupljenih od posjetitelja naše web stranice, posebno podataka koji mogu identificirati pojedinca (“osobni podaci”). Ova online Politika privatnosti uređuje način postupanja sa Vašim osobnim podacima dobivenim putem web stranice.

 

Načela na kojima Društvo temelji svoju Politiku zaštite osobnih podataka i prema kojoj sustavno gradi i unaprjeđuje svoje procese, obrade i mjere zaštite osobnih podataka, proizlaze iz načela obrade osobnih podataka koja su definirana u članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka i to:

 

- Zakonitost, poštenost, transparentnost;

- Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka;

- Točnost osobnih podataka; - Ograničenje pohrane;

- Cjelovitost i povjerljivost;

- Pouzdanost.

 

TKO SMO MI?

 

Osnovna svrha osnivanja društva DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. je sigurno, redovito i kvalitetno održavanje i upravljanje povjerenim nekretninama, koje je Grad Dubrovnik po Zakonu i vlastitim interesima obvezan organizirati. Uz navedeno DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. organizira i vodi naplatu zajedničke pričuve i drugih naknada u svezi korištenja stambenih i poslovnih prostora te obavlja nadzor održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području Grada Dubrovnika, Općine Župa Dubrovačka, Općine Konavle i Općine Dubrovačko Primorje.

 

VODITELJ OBRADE I IZVRŠITELJ OBRADE

 

Pravni termin „Voditelj obrade podataka“ označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podatka.

 

Društvo DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. je Voditelj obrade podataka, koje s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.

 

Pravni termin „Izvršitelj obrade podataka“ označava fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade.

 

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

 

„Osobni podaci“ su podaci koji se odnose na Vas pomoću kojih Vas je moguće identificirati izravno (primjerice Vaše ime i prezime) ili neizravno (primjerice putem pseudonima kao što je jedinstveni identifikacijski broj). U osobne podatke se ubrajaju ime i prezime, adresa, dob, e-mail adresa i telefonski broj određene osobe. Osobni podaci mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili cookies (kolačići).

 

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH UPOTREBLJAVAMO?

 

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam Vi želite dati ili one osobne podatke koji su neophodni kako bismo Vam pružili i/ili unaprijedili usluge.

 

Podatke prikupljamo i primamo putem naše web stranice, aplikacija, stranice na društvenim mrežama i/ili na druge načine.

 

Vaše osobne podatke nam Vi dajete izravno (kad nam se obraćate), a ponekad ih mi prikupljamo (primjerice upotrebom kolačića da bismo razumjeli kako upotrebljavate naše web stranice i aplikacije).

 

Vi nam možete dati svoju e-mail adresu, ime, telefonski broj i druge podatke kako bismo Vam mogli pružiti informacije o našim uslugama.

 

Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu poslovanja DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. kao i za upravljanje, podršku i dobivanje povratnih informacija o pruženoj usluzi te kako bi se spriječilo narušavanje sigurnosti, zakona ili uvjeta iz ugovora.

 

Vaše osobne podatke ćemo prije svega koristiti za upravljanje nekretninama, kod odgovaranja na Vaša pitanja i upite, za provođenje analiza i prikupljanje statističkih podataka.

 

PRAVNE OSNOVE ZA PRIKUPLJANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

 

Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti: Vaša suglasnost (privola), legitimni interes DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. (poboljšanje naših usluga, sprječavanje prijevare, osiguranje i održavanje alata kojima se koristite primjerice web stranica/aplikacije/uređaji sigurnima za upotrebu), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili i propisi koji zahtijevaju obradu osobnih podataka.

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. čuva Vaše osobne podatke koje ste nam poslali putem ove web stranice u svojim bazama podataka.

 

Vaši osobni podaci će se čuvati od strane DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. samo onoliko dugo koliko je neophodno potrebno da se odgovori na Vaša pitanja ili riješi problem, osiguraju bolje i nove usluge, a u skladu s važećim zakonskim odredbama. Nakon prestanka svrhe u kojoj su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. prilikom određivanja razdoblja u kojem zadržava Vaše podatke vodi se sljedećim kriterijima:

 

• prilikom izvršavanja ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana, Vaše osobne podatke zadržavamo u trajanju ugovornog odnosa;

• prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše osobne podatke zadržavamo u razdoblju potrebnom za obradu upita;

• prilikom pohranjivanja cookies (kolačića) na Vaše računalo, Vaše osobne podatke zadržavamo dok služe svrsi;

• prilikom zaštite Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. može zadržati Vaše osobne podatke nakon što prestanete s korištenjem ove web stranice u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza ili upravljanja svojim pravima (pred sudovima ili drugim nadležnim tijelima) ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencije.

 

Kada nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni niti u jednu od navedenih svrha, Vaši osobni podaci će biti izbrisani iz svih sustava u okviru DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

 

Skrećemo Vam pažnju da imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

 

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA

 

Za potrebe osiguranja transakcija putem naših stranica i aplikacija od nedozvoljene upotrebe osobnih podataka i prijevare, DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. upotrebljava rješenja trećih pružatelja usluga. Metoda utvrđivanja prijevare temelji se na jednostavnim usporedbama, asocijacijama, grupiranjima, predviđanjima i utvrđivanju netipičnih vrijednosti pomoću inteligentnih agenata, tehnika prikupljanja podataka raznim tehnikama dubinske analize podataka.

 

U slučaju automatiziranog utvrđivanja prijevare može se dogoditi da odgodimo obradu zahtjeva/usluge zbog provjere transakcije i/ili odbijemo uslugu ako utvrdimo mogućnost prijevare. U tom slučaju poduzimamo sve potrebne mjere opreza i zaštite radi ograničavanja pristupa Vašim podacima i imate pravo na pristup informacijama na kojima temeljimo svoju odluku.

 

Ako se prikupljeni podaci namjeravaju dodatno obrađivati u druge svrhe od svrhe za koju su prikupljeni, tada je potrebno pružiti informacije o toj drugoj svrsi. Onda kada se podaci ne namjeravaju dodatno obrađivati i u druge svrhe isto nije potrebno posebno navoditi.

 

PROFILIRANJE

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. može kod slanja ili prikazivanja personaliziranih obavijesti i sadržaja upotrebljavati tehnike koje se smatraju ”profiliranjem” odnosno bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji uključuje upotrebu navedenih podataka za procjenu osobnih aspekata fizičkih osoba, osobito analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na osobne preferencije navedene osobe, njezine interese, ekonomsku situaciju, ponašanje i slično.

 

Osobne podatke prikupljene u različitim interakcijama s Vama unosimo u središnju bazu podataka i analiziramo ih da bismo predvidjeli Vaše osobne preferencije i/ili interese.

 

Na temelju provedene analize šaljemo Vam ili prikazujemo obavijesti i/ili sadržaj prilagođen Vašim interesima i potrebama.

 

Vi zadržavate pravo prigovora na upotrebu Vaših podataka za ”profiliranje”.

 

TKO MOŽE PRISTUPITI VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. može dijeliti Vaše osobne podatke unutar organizacijskih jedinica DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. radi ispunjenja zakonskih obveza, sprječavanja prijevare i/ili osiguravanje alata, poboljšanja usluga ili zato jer ste nam Vi dali suglasnost.

 

Vaše osobne podatke mogu obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga kojima povjeravamo zadatke i aktivnosti koje obavljaju u naše ime. U tom slučaju pružamo im samo informacije potrebne za izvršenje usluge uz zahtjev da Vaše osobne podatke ne upotrebljavaju u druge svrhe. Naši pružatelji usluga moraju u svakom trenutku omogućiti istu razinu sigurnosti za Vaše osobne podatke kao DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

 

Vaše osobne podatke možemo otkriti pouzdanim trećim osobama koje nam pomažu u pružanju digitalnih usluga, kao što su praćenje na društvenim mrežama, ocjene i recenzije, upravljanje odnosima s klijentima, analiza mreže i tražilica i slično, trećim osobama koje nam pružaju tehničku podršku kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanje baze podataka, kao i softvera i aplikacija, pružateljima usluga plaćanja (banke i druge kreditne institucije).

 

Vaše osobne podatke možemo proslijediti državnim tijelima za provedbu zakona u sljedećim situacijama:

 

• kad smo to dužni učiniti po zahtjevima bilo kojeg važećeg propisa/zakona;

• ako je takva radnja neophodna za odvijanje pravnog procesa;

• prilikom odgovora na sve pravne zahtjeve ili radnje;

• ako je to u skladu s pravnim zahtjevima ili radnjama, ili u cilju zaštite prava DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. i javnosti.

 

Društvo DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao Izvršitelji obrade osobnih podataka:

 

- Društva koja za DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. obavljaju usluge računovodstva;

- Društva koja za DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke);

 

Dodatno, DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili poslovnih udjela društva DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.

 

JESU LI VAŠI OSOBNI PODACI SIGURNI?

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. štiti Vaše osobne podatke i poduzima mjere kako bi osigurao njihovu zaštitu.

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. podatke koje prikuplja i obrađuje štiti od neovlaštenog pristupa trećih osoba.

 

POVEZNICE NA WEB STRANICE TREĆIH OSOBA

 

Web stranica DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. može sadržavati linkove na druge web stranice. DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dani u dobroj vjeri i DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. se ne smatra odgovornim za bilo kakve kasnije promjene na drugim web stranicama za koje je dan link. Preporučujemo Vam da budete oprezni i da pažljivo pročitate pravila privatnosti na ostalim web strancima koje posjećujete.

 

Naša web stranica može pružiti mogućnost da putem e-maila pošaljete adresu web stranice drugoj osobi. Navedena funkcija podrazumijeva da ćemo možda prikupiti Vašu e-mail adresu i/ili e-mail adrese onih kojima ste poslali web stranicu. E-mail adrese prikupljene na ovaj način se ne koriste u druge svrhe osim za ispunjenje Vašeg zahtjeva. Ove e-mail adrese se ne čuvaju i brišu se odmah nakon ispunjenja zahtjeva.

 

KAKO MOŽETE VIDJETI, PROVJERITI, IZMIJENITI ILI OBRISATI OSOBNE PODATKE KOJE STE NAM POSLALI?

 

Imate pravo obratiti nam se kako bi Vam pružili sve informacije koje pohranjujemo o Vama. Također možete svoje osobne podatke izbrisati, ispraviti ili promijeniti slanjem e-maila na: szop@domouprava-dubrovnik.hr.

 

KAKVA JE NAŠA POLITIKA O PRIKUPLJANJU PODATAKA KOJE DOBIJEMO OD MALOLJETNIH OSOBA KOJE KORISTE NAŠE WEB STRANICE?

 

Izuzetno nam je važno zaštititi privatnost maloljetnih osoba (djece) u svijetu elektroničkih komunikacija, kao i poticanje roditelja i skrbnika da sudjeluju u praćenju elektroničkih aktivnosti maloljetnih osoba.

 

Obrada osobnih podataka zakonita je ako osoba ima najmanje 16 godina i/ili uz privolu roditelja i/ili skrbnika.

 

Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

 

Molimo roditelje da osobitu pažnju posvete elektroničkim aktivnostima svoje djece i upozore djecu da ne daju informacije za osobnu identifikaciju elektroničkim putem bez njihove dozvole. U bilo kojem trenutku roditelji i/ili skrbnici mogu vidjeti, provjeriti, izmijeniti ili obrisati osobne podatke svog djeteta.

 

COOKIES,

 

Kako i zašto ih koristimo? Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našem Internet mjestu (https://www.domouprava-dubrovnik.hr/). To omogućuje Internet mjestu da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom kretanja kroz njega. Kolačići na našem Internet mjestu ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također nisu povezani s neželjenim porukama (spamom), ne spremaju korisničko ime i lozinku i nisu namijenjeni za oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili adrese elektroničke pošte neće biti spremljene – Internet mjesto ne može pristupiti Vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu. Naša internetska stranica upotrebljava kolačiće (tzv. Cookies). Kolačići su malene datoteke s tekstom koje vaš internetski preglednik pohranjuje na vaše računalo. Prije postavljanja kolačića traži se vaša privola/suglasnost za njihovo postavljanje. Kolačiće možete izbrisati u bilo kojem trenutku nakon njihovog postavljanja. Molimo potražite u uputama proizvođača Vašeg preglednika informacije o postavkama.

Naša internetska stranica upotrebljava kolačiće (tzv. Cookies). Kolačići su malene datoteke s tekstom koje vaš internetski preglednik pohranjuje na vaše računalo. Prije postavljanja kolačića traži se vaša privola/suglasnost za njihovo postavljanje. Kolačiće možete izbrisati u bilo kojem trenutku nakon njihovog postavljanja. Molimo potražite u uputama proizvođača Vašeg preglednika informacije o postavkama.

 

Koristimo privremene kolačiće

 

 

Radi funkcioniranja i individualiziranog iskustva pretraživanja upotrebljavamo tzv. privremene kolačiće (session cookies) koji nam pomažu da vas identificiramo dok koristite našu internetsku stranicu. Ovi „privremeni kolačići“ se automatski brišu čim zatvorite vaš preglednik. Uz to, upotrebljavamo kolačić „cookie notifier“ koji sprema Vašu odluku o tome jeste li suglasni s uporabom kolačića na našoj internetskoj stranici ili ne. Sprema se automatski nakon što kliknete na jednu od dviju dostupnih opcija.vaše prihvaćanje naših kolačića pohranjuje se na razdoblje od jedne godine od datuma takvog prihvaćanja. Ako odlučite odbiti naše kolačiće, vaša odluka pohranjuje se na razdoblje od 30 dana. Za to vrijeme vam se neće opet prikazivati kolačić-oglas.

 

 

Kako upravljati kolačićima

 

 

Imate pravo odbiti uporabu kolačića za ovu internetsku stranicu. Međutim, napominjemo da ako odaberete ne prihvatiti uporabu kolačića, nećete moći iskusiti u potpunosti sve funkcionalne prednosti ove internetske stranice. Ako odaberete izbrisati kolačiće, možda ćete morati još jednom potvrditi dijaloške okvire. Napominjemo da su vaše postavke kolačića uvijek povezane s internetskim preglednikom koji upotrebljavate pa postavke nemaju učinka ako koristite drugi internetski preglednik prilikom sljedećeg korištenja ove internetske stranice. Kako biste odbili upotrebu kolačića, morate prilagoditi postavke vašeg internetskog preglednika ili mobilnog uređaja. Ovdje možete izbrisati kolačiće po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku. Više informacija o tome kako to napraviti možete pronaći ovdje, ovisno o internetskom pregledniku kojim se koristite:

 

Chrome: Link

Firefox: Link

Internet-Explorer: Link

Safari:Link

 

MOŽEMO LI NAKNADNO PROMIJENITI UVJETE POLITIKE PRIVATNOSTI?

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. zadržava pravo izmjena i ispravka ove Politike privatnosti.

 

VAŠA PRAVA I IZBORI

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. poštuje Vašu privatnost.

 

Vaša prava:

 

• Pravo na informiranost

Imate pravo primiti jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke.

• Pravo pristupa

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje ste nam dali, uz propisana ograničenja. U slučaju pružanja informacija moguća je naplata naknade administrativnih troškova.

• Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti ispravak i/ili dopunu osobnih podataka.

• Pravo na brisanje/pravo na zaborav

Imate pravo tražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka. Vaše pravo na brisanje i/ili uklanjanje osobnih podataka nije apsolutno pravo jer možemo imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje Vaših osobnih podataka.

• Pravo na prigovor

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa uključujući izradu profila. Možete otkazati pretplatu ili odustati od primanja izravnih promidžbenih sadržaja u bilo kojem trenutku.

• Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Imate pravo obratiti se tijelu za zaštitu osobnih podataka i pravo na podnošenje pritužbe o zaštiti podataka i načinu provedbe Pravila privatnosti DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Prije podnošenja pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka slobodno nam se obratiti kako bi Vam pomogli u zaštiti Vaših prava.

• Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo pomicati, kopirati i/ili prenositi podatke iz naše baze podataka u drugu bazu podataka. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili na temelju ugovora ili suglasnosti ili ako se obrada provodi automatiziranim putem.

• Pravo ograničenja

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka. Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

 

ZAŠTO MORATE PRIHVATITI UVJETE U IZJAVI O PRIVATNOSTI?

 

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. koristi internet za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. To podrazumijeva obradu i prijenos Vaših osobnih podataka i izvan granica Hrvatske.

 

Ova Izjava o privatnosti pruža Vam sve neophodne informacije (na jednostavan način) kako biste mogli izabrati hoćete li koristiti ovu web stranicu i hoćete li svoje osobne podatke slati DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. ili ne.

 

Prilikom posjeta našoj web stranici, kao i komunikacijom elektroničkim putem, prihvaćate i dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka na način koji je uređen u ovoj Izjavi o privatnosti.

 

Ukoliko budete zainteresirani da Vam pružimo određene usluge od Vas ćemo uzeti dodatne izravne osobne podatke (ime i prezime, adresa i e-mail adresa). U tom slučaju, tražit ćemo Vašu suglasnost za prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka, koji će se koristiti isključivo u svrhe za koju ste nam ih dostavili.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na adresu: szop@domouprava-dubrovnik.hr i bit će nam zadovoljstvo odgovoriti Vam na sva Vaša pitanja.

 

KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.?

 

Za bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših osobnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prethodno navedena prava slobodno nam se obratite na e-mail kontakt: szop@domouprava-dubrovnik.hr ili putem pošte na: DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 20 000, Iva Vojnovića 31 A.

 

Vaša DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.