Impressum

DOMOUPRAVA DUBROVNIK društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, građenje i promet nekretninama.

 

Skraćeni naziv tvrtke glasi: DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

 

Sjedište Društva je u Dubrovniku, Iva Vojnovića 31A.

 

Jedini član i osnivač Trgovačkog društva je Grad Dubrovnik, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, MBS: 0565997, OIB: 21712494719.

 

Matični broj poslovnog subjekta: 1333470

 

Osobni identifikacijski broj: 17463546225

 

IBAN: HR6524070001100017198

 

Adresa elektroničke pošte: info@domouprava-dubrovnik.hr

 

Osnovna svrha osnivanja Trgovačkog društva jest sigurno, redovno i kvalitetno održavanje i upravljanje povjerenim nekretninama koje je Grad Dubrovnik po Zakonu i vlastitim interesima obvezan organizirati.

 

Temeljni kapital Društva iznosi 17.904,31 € (134.900,00 kn).

 

Tijela Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

 

Skupštinu Društva čini Osnivač.

 

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

 

Članovi Nadzornog odbora DOMOUPRAVE DUBROVNIK d.o.o. su:

 

 - Marin Jurić, predsjednik

 - Rade Dolina, član

 - Ana Baralić, član

 - Nikša Zec, član

 - Marija Marinović, član

 

Uprava Društva sastoji se od jedne osobe-direktora. Mandat direktora traje četiri godine.

 

Član Uprave / Direktor: Pero Milković, bacc.ing.el.