Kontakti                                       

Radno vrijeme Domouprave Dubrovnik d.o.o. je od 7,00 do 15,00 sati, a rad sa strankama svaki radni dan od 8,00 do 12,00 sati.Iva Vojnovića 31
Dubrovnik - Hrvatska
Telefon (centrala):
333 - 240
Telefax:
331 - 003
Email: upravitelj@domouprava-dubrovnik.hr


Član uprave/direktor
Pero Milković


Tajnica direktora uprave - 333-256
Samostalni referent za pravne poslove - 333-254
Referent za pričuvu i otkup - 333-242
Referent nabave i održavanja - 333-257


Voditelj odjela - 333-246
Referent tehničkog odjela i arhivar - 333-245
Građevinski inženjer - 333-248
Tehničar za opremu i uređaje zgrade - 333-251
Tehničar - 333-247


Voditelj odjela - 333-249
Referent 1 - 333-250
Referent 2 - 333-255
Referent 3


Voditelj odsjeka - 333-244
Referent za programe upravljanja - 333-243