Novosti                                         ČETVRTA EDUKATIVNA RADIONICA

02.travnja u prostorijama Domouprave održana 4. edukativna radionica za predstavnike suvlasnika.

Istog dana predstavnici Domouprave sudjelovali u radu edukacijske radionice koja se održala u sveučilišnom campusu na temu Energetskog certificiranja u sklopu Energetskih dana u organizaciji DUNE-e.

Treća edukativna radionica

Edukacijska radionica o energetskoj obnovi

Energetsko certificiranje

Prijedlog programa energetske obnove stambenih zgrada

Što je to energetska učinkovitost?

Natrag na naslovnicu...